Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ХИТ 73 од Камењене, Тетово е во приватна сопственост со над 75 вработени. Истото е специјализирано за преработка и производство на млеко и млечни производи.

Млекарата е сместена во подножјето на Шар Планинa. Истата е основана од браќата Садри и Азем Хајдари и е присутна на Македонскиот пазар 20 години задоволувајќи ги барањата и потребите на своите потрошувачи. Производите на млекара ХИТ 73 последните години се застапени и на пазарите во регионот.

Производството на Белото и Биеното сирење, како и Кашкавалот е од 100% свежо кравјо млеко кое секојдневно се откупува од над 1000 кооперанти од еколошки незагадениот Полошки регион во пазувите на Шар Планина. Дневниот откуп и преработка на свежо млеко изнесува 50 тони со што Млекарата ХИТ 73 се вбројува како едно од поголемите производствено – преработувачки капацитети во Р. Македонија. Покрај производите добиени од свежо кравјо млеко се произведуваат и растителни сирење и урда.

Од 2009 година во процесот на производство целосно се имплементирани ИСО (Iso) и Хасап (HASSAP) стандардите за производство на храна. Во 2015 година е добиена лиценца „А“ категорија за производство на млечни производи. Во 2016 година е добиен Халал (Halal) сертификат со што се признава квалитетот, стаднардите и условите за производство, како и долгогодишните вложување во најсовремени технологии и технолошки процеси од страна на сопствениците на компанијата.

Мисија: Задоволување на барањата и потребите на потрошувачите преку континуирано усовршување и подобрување на производствените процеси со цел испорака на високо­квалитетни – природни производи до трпезите на нашите потрошувачи.

Визија: Следење на светските трендови и нови технологии и имплементација на истите. Континуирано проширување на асортиманот со нови произоди и крајна цел експанзија на Европскиот и Светскиот пазар.

ptr_4638