• cropped-banner_cheese.jpg
  • download.jpg
  • press_banner.jpg
  • products_banner.jpg
Млекара Хит73

Целта на сопствениците од млекарата “ХИТ 73” браќата АЗЕМ и САДРИ ХАЈДАРИ  е да во иднина ги задоволуват сите потрошувачи со нивниот квалитет и со прифатливи  цени. Асортиманот на производите од Млекарата “ХИТ 73 ” денеска  е  во целата територија на Р.Македонија  меѓутоа има потрошувачи  и од соседните земји кои пазаруват во нашата држава и истите побаруваа да производите од ‘ХИТ 73’ бидат достапни  и во нивната територија.Тргнувајќи  од ова, капацитетот на производството се зголеми  и  се прошириа  во пазарот на територијата на Р.Косово каде има тенденции  за проШирување и  во територијата на Р.Албанија а се во преговори асортиманот да биде и во пазарот на Р.Црна Гора.

За квалитетот и  како био производ   самите не сакаат да се докажуваат затоа одговорот е кај крајните потрошувачи  кои без дилеми ги бараат производите од млекарата “ХИТ 73” и  секој од нив вели дека сирењата од палетата на “ХИТ 73” се незаменливи. Продолжувајќи  со традиционалното, кравјото млеко што се собира од кооперантите во подножјето на Шар Планина  се преработува само на производство на овие видови сирења: шарско бело сирење, сувогорско сирење, полошко сирење, шарски качкавал, биено сирење и урда. Со тоа што се бараше да се наименува и  да се регистрира како правен субјект во државава  браќата АЗЕМ И САДРИ ХАЈДАРИ  тргнувајки од  зборовите “успех” и  “ среќа”  дека на интернационален јазик значи  “ХИТ”  па и името на млекарата да биде ХИТ.

Повеќе...
 
Шарско бело кравјо сирење

Се произведува од автохтоно млеко од Шарпланинско-Полошки регион со комбинација на стара традиција и современа технологија и опрема.
Шарското бело кравјо сирење е изготвено од квалитетно, пастеризирано и хомогенизирано млеко, сирила и чисти активни стартер култури. Шарското бело сирењето ги има соодветните органолептички својства...

Повеќе...
 
Полошко сирење

Се произведува  од автохтоно млеко од Шарпланинско-Полошки регион со најнова технологија и опрема.
Полошкото сирење е изготвено од квалитетно, пастеризирано и хомогенизирано млеко, сирила и чисти активни стартер култури. Полошкото сирење ги има соодветните органолептички својства...

Повеќе...
 
Биено сирење

Се произведува од автохтоно млеко од Шарпланинско-Полошки регион по стара традиција и рецептура познат во овој регион.
Биеното сирење е изготвено од квалитетно, пастеризирано и хомогенизирано млеко, сирила и чисти активни стартер култури. Биеното сирењето ги има соодветните органолептички својства...

Повеќе...
 
Шарпланински кашкавал

Се произведува од автохтоно млеко од шарпланинско-полошкиот регион, по традиционален стар начин комбиниран со најсовремена технологија и опрема.
Шарпланинскоит кашкавал е изготвен од квалитетно, пастеризирано и хомогенизирано млеко, сирила и чисти активни стартер култури. Кашкавалот ги има соодветните органолептички својства...

Повеќе...