Djath i pollogut

Prodhohet me pasterizimin e lartë të qumështit natyral të lopës nga rajoni i Malit Sharr dhe Pollogut,  duke përdorur process të veçantë teknologjik. Produkti karakterizohet me masë të fortë,  dhe si djath gjysëm i forte me salamure përshtatshëm për grirje në rende:  Më i theksuar përdorimi i tij është në sallata, brumëra si dhe parahaje.

Vlerat nutritiveVlerat energjike për 100g. produkt
Kaloritë1224kJ / 295kcal
Yndyrëra 24.5g
- nga të cilat yndyrëra të ngopura 16g
906kJ / 220kcal
592kJ / 144kcal
Karbohidrate 2g
- nga të cilat sheqerëra 2g
34kJ / 8kcal
34kJ / 8kcal
Proteine 16.7g284kJ / 67kcal
Krypë 4g
Djath pollogu 500g.
Djath pollogu 500g.
Djath pollogu 1kg.
Djath pollogu 1kg.